Priser - Kultur, idrett og fritid

Kulturskolen

Elevkontingent, pris pr. semester (halvt år) Pris 2018 inkl. mva.
Individuell 1 798
Gruppe 1 199
Talent 3 814
Voksne individuell 3 597
Voksne gruppe 2 398

Leie av lokaler

Kommunehuset

Kommunehuset

Generelle bestemmelser

Leie av lokaler - pris gjelder leie pr. time. Ved leie for ett helt døgn eller for mer enn 10 timer/døgn = maks pris 10 timer.

Depositum:  25 % av beregnet leie, dog ikke mindre enn kr 250.

Kommunale arrangement for skoler, barnehager, kultur, politiske partier, samt kommunale møter er gratis.

Lokaler       Kommersiell/privat utleie Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. for lag og foreninger
Storsal       347 279 69 139
Kommunestyresal     279 209 56 105
Black Box       56 56 56 56
Tjeneste       Kommersiell/privat utleie Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. for lag og foreninger
Leie av lyd og lys med eget personell* 1 500 1 500   1 500
Oppsett av bord/stoler storsal 331 323   323
Renhold storsal 660 642   642
Renhold kommunestyresal 512 512   512
Renhold øvrige rom 323 323   323

* Ved leie av lyd og lys; kontakt lyd- og lysansvarlig.

Idrettshaller

Generelle bestemmelser

Nannestadhallen

Hallen leies kun ut til foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund som har kyndig trener/veileder til stede.
Lørdag og søndag leies Nannestadhallen kun ut til berammede kamper og arrangementer. 

Tjeneste           Pris 2018 inkl. mva.
Leie av en bane med ett sett garderober   Mandag - Fredag     Pris pr. time 169
Arrangement, 1 eller 2 baner **) Lørdag- Søndag     Pris pr. bane pr. døgn 1 683
Leien inkl. garderober, møterom og kiosk
(evt. bruk av fredag til rigging avtales spesielt).
 
Leie av klatrevegg*     Mandag - Fredag       Pris pr. time 169
Leie av styrkerom/spinning     Mandag - Fredag     Pris pr. time 169

 *) Bruk av klatrevegg krever at det er veileder med brattkort til stede.

**) Det vil bli fakturert for renhold dersom det er behov for mer renhold enn allerede oppsatte timer, eller ved at lokalene leveres tilbake i en stand som krever utvidet renhold.   

Kunstgressbane

Tjeneste Pris 2018 inkl. mva.
Leie av kunstgressbane Mandag - Søndag 1/1 bane   Pris pr. time 1 005
Mandag - Søndag 3/4 bane   Pris pr. time 949
Mandag - Søndag   1/2 bane   Pris pr. time 636
Mandag - Søndag 1/4 bane   Pris pr. time 318

Maurahallen

Tjeneste Pris 2018 inkl. mva.
Leie av Maura-hallen Mandag - Søndag Pris pr. time 169

Skoler og barnehager

Utleie av skolelokaler

  Pris 2018 inkl. mva.
Leie av klasserom Mandag - Fredag Pris pr. time 140
Lørdag- Søndag Pris pr. time 240
Mandag - Fredag Pris per dag 978
Lørdag- Søndag Pris per dag 1 680
Leie av kjøkken på skolen Mandag - Fredag Pris pr. time 300
Lørdag- Søndag Pris pr. time 580
Mandag - Fredag Pris per dag 2 100
Lørdag- Søndag Pris per dag 4 060
Leie av gymsal Mandag - Fredag Pris pr. time 280
Lørdag- Søndag Pris pr. time 400
Mandag - Fredag Pris per dag 1 960
Lørdag- Søndag Pris per dag 2 800
Leie av "spesialrom", som f.eks. sløyd/tekstilrom Mandag - Fredag Pris pr. time 300
Lørdag- Søndag Pris pr. time 600
Mandag - Fredag Pris per dag 2 100
Lørdag- Søndag Pris per dag 4 200

**) Det vil bli fakturert for renhold og vaktmestertjeneste.


Publisert: 30.01.2017 08:28
Sist endret: 30.01.2017 08:28

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?